MAX. / MIN. / RAINFALL / R.H. DATA FOR STATIONS Dated : 21.04.2018 1 AJMER 35.5 / 23.0 / 0.0 / 13 % , 2 BHILWARA 38.0 / 21.7 / 0.0 / 34 % , 3 VANASTHALI 41.0 / 22.0 / 0.0 / 24 % , 4 ALWAR 39.2 / 23.0 / 0.0 / 45 %, 5 JAIPUR 38.8 / 24.8 / 0.0 / 15 % , 6 PILANI 36.1 / 18.8 / 0.0 / 45 % , 7 SIKAR 36.0 / 17.0 / 0.0 / 32 % , 8 KOTA 41.4 / 25.5 / 0.0 / 15 % , 9 RAWATBHATA / / / %, 10 S.MADHOPUR 39.8 / 26.2 / 0.0 / 45 % , 11 BUNDI 42.5 / 25.5 / 0.0 / 32 % , 12 CHITTORGARH 39.2 / 23.8 / 0.0 / 30 % , 13 DABOK 37.0 / 21.6 / 0.0 / 23 % , 14 UDAIPUR CITY / / / % , 15 BARMER 36.6 / 22.2 / 0.0 / 32 % , 16 ER. ROAD 39.0 / 24.0 / 0.0 / 50 % , 17 JAISALMER 34.0 / 22.0 / 0.0 / 17 % , 18 JALORE / / / % , 19 JODHPUR CITY 35.1 / 21.7 / 0.0 / 32 % , 20 MT. ABU / / / % , 21 PHALODI 41.4 / / 0.0 / 48 % , 22 BIKANER 33.6 / 21.6 / 0.0 / 42 % , 23 CHURU 36.8 / 18.0 / 0.0 / 43 % , 24 GANGANAGAR 32.3 / 15.9 / 0.0 / 54 % ---