MAX. MIN. RAINFALL AND RH DATA FOR STATIONS DATED: 23.01.2018 S.NO. STATION MAXIMUM TEMP. (C) MINIMUM TEMP. (C) RAINFALL(MM) RELATIVE HUMIDITY (%) 1 AJMER 27.5 / 16.8 / 0.0 / 48 % , 2 BHILWARA 28.0 / 13.3 / 0.0 / 49 % , 3 VANASTHALI 26.1 / 12.2 / 0.0 / 66 % , 4 ALWAR 23.2 / 6.2 / 0.0 / 67 %, 5 JAIPUR 25.7 / 12.6 / 0.3 / 67 % , 6 PILANI 24.2 / 13.1 / 0.0 / 84 % , 7 SIKAR / / / % , 8 KOTA 26.9 / 14.5 / 0.0 / 78 % , 9 RAWATBHATA / / / %, 10 S.MADHOPUR 26.5 / 14.6 / 0.0 / 73 % , 11 BUNDI 25.5 / 14.5 / 0.0 / 66 % , 12 CHITTORGARH 26.8 / 12.4 / 0.0 / 93 % , 13 DABOK 28.0 / 10.4 / 0.0 / 83 % , 14 UDAIPUR CITY / / / % , 15 BARMER 29.2 / 14.7 / 0.0 / 75 % , 16 ER. ROAD 28.6 / 13.4 / 0.0 / 85 % , 17 JAISALMER 27.5 / 9.8 / 0.0 / 74 % , 18 JALORE / / / % , 19 JODHPUR CITY 28.1 / 12.1 / 0.0 / 63 % , 20 MT. ABU 21.0 / 6.4 / 0.0 / 67 % , 21 PHALODI 29.5 / / 0.0 / 55 % , 22 BIKANER 28.0 / 13.1 / 0.0 / 45 % , 23 CHURU 29.0 / 14.7 / 0.0 / 70 % , 24 GANGANAGAR 25.0 / 8.2 / 0.0 / 85 % ---