MAX TEMP/ MIN. TEMP/ RAINFALL/RH FOR STATION Date 23.07.2017 AJMER 29.4 / 25.2 / 13.9 / 90 % , BHILWARA 27.0 / 25.4 / 41.0 / 95 % , VANASTHALI 30.2 / 25.4 / 20.0 / 86 % , ALWAR 32.0 / 26.0 / 8.0 / 92 %, JAIPUR 32.3 / 24.0 / 19.0 / 92 % , PILANI 33.3 / 26.3 / 3.1 / 82 % , SIKAR 33.5 / 26.5 / 1.4 / 83 % , KOTA 30.8 / 26.0 / 37.0 / 87 % , RAWATBHATA / / 2.5 / 90 %, S.MADHOPUR 31.3 / 25.5 / 82.0 / 95 % , BUNDI 33.5 / 24.0 / 83.0 / 98 % , CHITTORGARH 26.5 / 24.7 / 79.0 / 100 % , DABOK 28.0 / 24.0 / 14.2 / 97 % , UDAIPUR CITY / / / % , BARMER 31.8 / 26.0 / 11.4 / 92 % , ER. ROAD 28.6 / 24.0 / 130.0 / 100 % , JAISALMER 36.7 / 26.3 / 0.0 / 82 % , JALORE 39.0 / 24.0 / 154.0 / 95 % , JODHPUR CITY 31.7 / 25.1 / 71.8 / 95 % , MT. ABU 22.0 / 18.4 / 141.2 / 100 % , PHALODI 39.0 / 27.0 / 15.0 / 85 % , BIKANER 38.5 / 29.0 / 0.0 / 77 % , CHURU 36.0 / 26.0 / 2.0 / 81 % , GANGANAGAR 37.5 / 27.7 / 0.0 / 74 % ---