MAX TEMP/ MIN. TEMP/ RAINFALL/RH FOR STATION Date 20.11.2017 S.NO. STATION MAXIMUM TEMP. (C) MINIMUM TEMP. (C) RAINFALL(MM) RELATIVE HUMIDITY (%) 1 AJMER 24.4 / 14.7 / 0.0 / 43 % , 2 BHILWARA 25.0 / 11.0 / 0.0 / 62 % , 3 VANASTHALI 25.8 / 10.0 / 0.0 / 64 % , 4 ALWAR 24.0 / 12.0 / 0.0 / 58 %, 5 JAIPUR 25.8 / 12.8 / 0.0 / 53 % , 6 PILANI 23.5 / 7.8 / 0.0 / 74 % , 7 SIKAR 23.0 / 7.0 / 0.0 / 64 % , 8 KOTA 26.3 / 13.9 / 0.0 / 59 % , 9 RAWATBHATA / / / %, 10 S.MADHOPUR 27.8 / 14.2 / 0.0 / 83 % , 11 BUNDI 27.2 / 13.8 / 0.0 / 65 % , 12 CHITTORGARH 23.3 / 11.8 / 0.0 / 69 % , 13 DABOK 25.4 / 14.0 / 0.0 / 53 % , 14 UDAIPUR CITY / / / % , 15 BARMER 27.1 / 13.9 / 0.0 / 47 % , 16 ER. ROAD 24.8 / 10.6 / 0.0 / 86 % , 17 JAISALMER 26.0 / 9.8 / 0.0 / 55 % , 18 JALORE 26.5 / 11.5 / 0.0 / 85 % , 19 JODHPUR CITY 26.6 / 12.9 / 0.0 / 49 % , 20 MT. ABU 20.0 / 5.4 / 0.0 / 66 % , 21 PHALODI 27.0 / 11.0 / 0.0 / 60 % , 22 BIKANER 26.0 / 11.6 / 0.0 / 58 % , 23 CHURU 25.2 / 5.7 / 0.0 / 79 % , 24 GANGANAGAR 24.5 / 8.5 / 0.0 / 74 % ---