MAX TEMP/ MIN. TEMP/ RAINFALL/RH FOR STATION Date22.09.2017 S.NO. STATION MAXIMUM TEMP. (C) MINIMUM TEMP. (C) RAINFALL(MM) RELATIVE HUMIDITY (%) 1 AJMER 38.2 / 25.2 / 0.0 / 63 % , 2 BHILWARA 35.5 / 23.8 / 0.0 / 80 % , 3 VANASTHALI / / / % , 4 ALWAR 38.0 / 25.2 / 0.0 / 74 %, 5 JAIPUR 35.6 / 26.0 / 0.0 / 79 % , 6 PILANI 37.5 / 25.7 / 0.0 / 63 % , 7 SIKAR 37.0 / 25.0 / 0.0 / 66 % , 8 KOTA 32.4 / 25.7 / 0.5 / 81 % , 9 RAWATBHATA / / 0.5 / 92 %, 10 S.MADHOPUR / / / % , 11 BUNDI / / / % , 12 CHITTORGARH 35.2 / 24.5 / 0.0 / 90 % , 13 DABOK 34.8 / 23.8 / 0.0 / 84 % , 14 UDAIPUR CITY / / / % , 15 BARMER 39.8 / 25.8 / 0.0 / 80 % , 16 ER. ROAD 34.6 / 25.4 / 0.0 / 86 % , 17 JAISALMER 42.0 / 25.3 / 0.0 / 80 % , 18 JALORE 38.0 / 24.5 / 0.0 / 70 % , 19 JODHPUR CITY 39.3 / 25.9 / 0.0 / 77 % , 20 MT. ABU 29.2 / 17.4 / 0.0 / 74 % , 21 PHALODI / / / % , 22 BIKANER 41.5 / 26.4 / 0.0 / 65 % , 23 CHURU 41.7 / 25.4 / 0.0 / 69 % , 24 GANGANAGAR 39.6 / 22.4 / 0.0 / 84 % ---