MAX. / MIN. / RAINFALL / R.H. DATA FOR STATIONS Dated : 20.01.2019 AJMER 29.5 / 11.5 / 0.0 / 59 % , BHILWARA - / - / - / - % , VANASTHALI 26.3 / 7.8 / 0.0 / 83 % , ALWAR 22.6 / 7.8 / 0.0 / 89 %, JAIPUR 26.8 / 11.1 / 0.0 / 73 % , PILANI 27.4 / 9.5 / 0.0 / 82 % , SIKAR 27.0 / 11.0 / 0.0 / 64 % , KOTA 27.3 / 9.2 / 0.0 / 73 % , S.MADHOPUR 22.8 / 7.8 / 0.0 / 81 %, CHITTORGARH 30.0 / 7.9 / 0.0 / 94 %, DABOK 28.6 / 8.4 / 0.0 / 65 %, BARMER 32.3 / 13.7 / 0.0 / 62 %, ER. ROAD - / - / - / - %, JAISALMER 26.4 / 10.1 / 0.0 / 80 %, JODHPUR CITY 30.0 / 10.1 / 0.0 / 71 %, MT. ABU 26.0 / 5.0 / 0.0 / 63 %, PHALODI - / - / - / - % , BIKANER 28.1 / 9.8 / 0.0 / 63 % , CHURU 29.4 / 8.4 / 0.0 / 76 % , GANGANAGAR 21.9 / 8.7 / 0.0 / 85 % , ---