MAX. / MIN. / RAINFALL / R.H. DATA FOR STATIONS Dated : 16.11.2018 AJMER 30.0 / 14.0 / 0.0 / 72 % , BHILWARA 30.2 / 8.2 / 0.0 / 68 % , VANASTHALI 31.0 / 11.0 / 0.0 / 70 % , ALWAR 27.6 / 13.2 / 0.0 / 72 %, JAIPUR 29.3 / 13.5 / 0.0 / 86 % , PILANI 22.9 / 10.3 / 0.0 / 97 % , SIKAR 26.5 / 10.5 / 0.0 / 84 % , KOTA 31.8 / 14.0 / 0.0 / 58 % , S.MADHOPUR 30.3 / 14.5 / 0.0 / 85 %, CHITTORGARH 30.8 / 11.8 / 0.0 / 80 %, DABOK 31.2 / 12.2 / 0.0 / 55 %, BARMER 32.5 / 17.7 / 0.0 / 42 %, ER. ROAD 31.0 / 11.2 / 0.0 / 80 %, JAISALMER 30.7 / 16.2 / 0.0 / 50 %, JODHPUR CITY 31.5 / 13.1 / 0.0 / 47 %, MT. ABU 24.4 / 6.4 / 0.0 / 55 %, PHALODI 35.0 / 10.4 / 0.0 / 56 % , BIKANER 29.0 / 15.2 / 0.0 / 66 % , CHURU 26.2 / 10.0 / 0.0 / 93 % , GANGANAGAR 26.7 / 11.7 / 0.0 / 88 % , ---