MAX. / MIN. / RAINFALL / R.H. DATA FOR STATIONS Dated : 24.03.2019 AJMER 34.0 / 19.4 / 0.0 / 32 BHILWARA 34.0 / 14.4 / 0.0 / 46 VANASTHALI 34.2 / 15.7 / 0.0 / 52 ALWAR 30.6 / 16.0 / 0.0 / 76 JAIPUR 32.6 / 18.6 / 0.0 / 46 PILANI 32.2 / 14.3 / 0.0 / 52 SIKAR 32.0 / 14.5 / 0.0 / 47 KOTA 32.9 17.3 0.0 35 S.MADHOPUR 35.3 / 17.2 / 0.0 / 69 CHITTORGARH 34.8 / 15.0 / 0.0 / 50 DABOK 33.5 / 16.8 / 0.0 / 43 BARMER 37.6 / 22.2 / 0.0 / 44 ER. ROAD 37.6 / 17.8 / 0.0 / 68 JAISALMER 35.9 / 18.5 / 0.0 / 62 JODHPUR CITY 36.2 / 18.1 / 0.0 / 31 MT. ABU 29.4 / 13.4 / 0.0 / 44 PHALODI 37.0 / 21.4 / 0.0 / 48 BIKANER 34.7 / 18.6 / 0.0 / 47 CHURU 34.5 / 15.6 / 0.0 / 50 GANGANAGAR 30.5 / 14.1 / 0.0 / 80 ---