MAX. / MIN. / RAINFALL / R.H. DATA FOR STATIONS Dated :16.07.2019 AJMER 34.2 / 26.9 / 0.0 / 67 % , BHILWARA 33.4 / 25.2 / 0.0 / 69 % , VANASTHALI 35.6 / 28.3 / 0.0 / 70 % , ALWAR - / - / - / - %, JAIPUR 35.6 / 28.9 / 0.0 / 63 % , PILANI 35.8 / 29.1 / 0.0 / 54 % , SIKAR 35.0 / 27.0 / 0.0 / 62 % , KOTA 33.5 28.0 0.0 69 % , S.MADHOPUR 35.7 / 28.2 / 0.0 / 71 % , CHITTORGARH 33.2 / 26.0 / 0.0 / 76 %, DABOK 32.2 / 26.6 / 0.0 / 72 %, BARMER 37.0 / 28.8 / 0.0 / 71 %, ER. ROAD 37.6 / 28.0 / 0.0 / 66 %, JAISALMER 38.7 / 27.5 / 0.0 / 67 %, JODHPUR CITY 36.7 / 29.2 / 0.0 / 65 %, MT. ABU - / - / - / - %, PHALODI 37.8 / 28.4 / 0.0 / 56 %, BIKANER 38.2 / 29.4 / 0.0 / 63 % , CHURU 39.3 / 30.8 / 0.0 / 61 % , GANGANAGAR 38.0 / 27.5 / 0.0 / 72 % , ---