MAX. / MIN. / RAINFALL / R.H. DATA FOR STATIONS Dated :-31.03.2020 AJMER 32.8 / 20.0 / 0.0 / 39 % , BHILWARA - / - / - / - % , VANASTHALI - / - / - / - % , ALWAR - - / - / - %, JAIPUR 32.9 / 19.8 / 0.0 / 44 % , PILANI - / - / - / - % , SIKAR 31.0 / 16.5 / 0.0 / 59 % , KOTA 33.9 / 20.4 / 0.0 / 42 % , S.MADHOPUR - / - / - / - % , CHITTORGARH 35.0 / 17.1 / 0.0 / 72 %, DABOK 32.6 / 17.6 / 0.0 / 63 %, BARMER 36.8 / 21.0 / 0.0 / 49 %, ER. ROAD - / - / - / - %, JAISALMER 35.1 / 23.4 / 0.0 / 42 %, JODHPUR CITY 34.9 / 21.2 / 0.0 / 42 %, MT. ABU 28.4 / 12.0 / 0.0 / 43 %, PHALODI 33.8 / 26.0 / 0.0 / 50 %, BIKANER 33.8 / 22.1 / 0.0 / 53 % , CHURU 33.1 / 19.1 / 0.0 / 55 % , GANGANAGAR 31.1 / 18.3 / 0.0 / 78 % ,