MAX. / MIN. / RAINFALL / R.H. DATA FOR STATIONS Dated : 25.05.2019 AJMER 39.4 / 28.0 / 0.0 / 44 % , BHILWARA 41.0 / 27.2 / 0.0 / 37 % , VANASTHALI 41.5 / 27.4 / 0.0 / 50 % , ALWAR 37.2 / 26.0 / 0.0 / 53 %, JAIPUR 38.8 / 26.6 / 0.0 / 38 % , PILANI 35.4 / 22.8 / TRACE / 52 % , SIKAR 37.0 / 24.0 / 0.0 / 52 % , KOTA 43.5 30.9 0.0 36 % , S.MADHOPUR / / / % , CHITTORGARH 43.0 / 28.4 / 0.0 / 46 %, DABOK 39.4 / 28.0 / 0.0 / 45 %, BARMER 40.7 / 29.8 / 0.0 / 35 %, ER. ROAD 40.6 / 28.8 / 0.0 / 40 %, JAISALMER 40.4 / 27.4 / 0.0 / 35 %, JODHPUR CITY 39.9 / 27.7 / 0.0 / 36 %, MT. ABU 31.4 / 20.4 / 0.0 / 42 %, PHALODI 40.4 / 32.4 / 0.0 / 41 %, BIKANER 39.6 / 26.4 / 0.0 / 57 % , CHURU 35.5 / 24.3 / 3.8 / 52 % , GANGANAGAR 35.0 / 21.2 / 0.0 / 61 % , ---