MAX. / MIN. / RAINFALL / R.H. DATA FOR STATIONS Dated :21.09.2019 AJMER 32.2 / 24.6 / 0.0 / 88 % , BHILWARA 31.0 / 24.2 / TRACE / 86 % , VANASTHALI 31.7 / 24.5 / 0.0 / 90 % , ALWAR / / / %, JAIPUR 32.2 / 24.5 / 0.0 / 84 % , PILANI 34.5 / 24.5 / 0.0 / 73 % , SIKAR 34.0 / 22.0 / 0.0 / 70 % , KOTA 30.7 / 24.0 / 44.0 / 91 % , S.MADHOPUR 30.4 / 25.8 / 1.0 / 87 % , CHITTORGARH 30.6 / 24.0 / TRACE / 93 %, DABOK 30.5 / 23.8 / 2.4 / 90 %, BARMER 39.5 / 27.5 / 0.0 / 68 %, ER. ROAD 34.8 / 26.0 / 0.0 / 87 %, JAISALMER 39.9 / 28.4 / 0.0 / 63 %, JODHPUR CITY 35.6 / 26.0 / 0.0 / 75 %, MT. ABU 27.0 / 19.0 / 0.0 / 75 %, PHALODI 39.8 / / / %, BIKANER 37.2 / 27.1 / 0.0 / 71 % , CHURU 37.2 / 25.7 / 0.0 / 72 % , GANGANAGAR 36.5 / 25.5 / 0.0 / 84 % ,